Vad är boxning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder boxning?

Detta är en numerisk analys som mestadels görs på en pipeline genom att rita rutor runt detaljer på ytan av de rör som inspekteras.

Den används således för att identifiera interaktionskriterierna för korrosionsegenskaper och i slutändan bestämma den bästa korrosionsförebyggande metoden som ska användas. Det bestämmer i princip en rörlednings förmåga att motstå inre tryck; styrkan den har mot yttre och inre krafter.

Kunskaper.se Explains Boxing

I forskningsarbete grupperas bedömning av korrosion beroende på hur defekterna förhåller sig till varandra. Detta görs normalt genom finita elementanalys. Dessa metallförlustdefekter har oregelbunden form; användningen av boxning uppskattar de geometriska dimensionerna för varje funktion.

Detta är en tråkig process eftersom den beror på rörets längd och insamlingen av data baserat på djup, längd och bredd. Processen görs enligt operatörens interaktionsregler. I slutändan bestäms flodbottnen för den djupaste korrosionsdefekten.

Boxningsprocessen går hand i hand med klustring för att visa förhållandet mellan varje särdrag och angränsande särdrag baserat på deras avstånd från varandra. Boxningsprocessen är avsedd att hjälpa till att förstå klustringstrenden av defekterna. Data från boxningsprocessen kommer att användas i ekvationer för att bestämma rörets styrka.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?