Vad är bräckt vatten? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bräckt vatten?

Bräckt vatten har en högre salthalt än sötvatten, men en lägre nivå än havsvatten. Detta produceras som ett resultat av blandningen av sötvatten och havsvatten, eller möjligen i akviferer av bräckta fossiler.

Olika industrier som jordbruk och verkstad kan bidra till produktionen av bräckt vatten. När den inte hanteras i enlighet därmed kan denna typ av vatten orsaka skador på miljön.

Kunskaper.se förklarar Bräckt vatten

Bräckt vatten har cirka 1 till 2,5 % natriumklorid, som kan komma från naturliga källor som havsvatten eller utspädning av sötvatten. Denna typ av vatten skiljer sig från öppet havsvatten av många anledningar. Till exempel ändras den biologiska aktiviteten för bräckvatten avsevärt på grund av dess högre näringskoncentration. Med denna höga mängd näringsämnen kan nedsmutsning vara ett allvarligt problem.

Vilken typ av nedsmutsningsmedel som kan hittas beror på källan såsom flodmynningar, hamnvikar och gårdar. Den huvudsakliga faktorn inblandad för de markanta skillnaderna är salthalten och graden av nedsmutsning eller skada samt spaltprevalens.

Med bräckt vatten kan miljökorrosion lätt ske beroende på flera faktorer som:

    Medeltemperatur

  • Lokala strömmar
  • Penetration och ljusdjup

  • Andra operativa faktorer
  • Förekomsten av föroreningar i bräckt vatten är också avgörande för dess skadliga effekter på miljön.

    Noggrann övervakning och mätning av salthalt och observation av eventuella skadliga effekter av bräckt vatten bör vara en vanlig praxis för att mildra dess farliga effekter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg