Vad är Bridging (i samband med beläggningar)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder överbryggning?

Bygning är en synlig beläggningsdefekt som uppstår på grund av otillräcklig ytförberedelse eller felaktig beläggning på en metallyta i syfte att förhindra korrosion. Det kännetecknas av luckor på metallsubstratets yta som har fyllts med en beläggning eller annan vätska.

Kunskaper.se Explains Bridging

Bridging är täckning av ofyllda luckor, sprickor eller hörnfogar med en beläggning, vilket introducerar en svaghet i färgfilmen på grund av intermolekylär och strukturell diskontinuitet.

Brygning kan förhindras genom att noggrant utvärdera den kemiska sammansättningen av alla färgkomponenter och förstå hur de reagerar på en given härdningstemperatur. Mycket viskösa färgsystem tenderar att öka sannolikheten för överbryggning.

I händelse av överbryggning bör den applicerade beläggningen tas bort, spalten fyllas och sedan beläggningen appliceras igen på en mer enhetlig yta.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?