Vad är brom? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder brom?

Brom är ett kemiskt halogenelement med den kemiska symbolen Br. Det används i kylning, borrning och desinfektionsmedel och orsakar korrosion. Det möjliggör gropkorrosion i flera metalliska legeringsmaterial.

Kunskaper.se förklarar brom

När det testas genererar brom konsekvent trender att uppvisa högre korrosionshastigheter när de appliceras på metallytor jämfört med mängden andra halogener, t.ex. som klor. Metaller som är legeringar av järn, aluminium och titan korroderar kraftigt i närvaro av brom. Som sådan bör miljöer testas för brom innan metallmontering för att säkerställa att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg