Vad är brom? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder brom?

Brom är ett kemiskt halogenelement med den kemiska symbolen Br. Det används i kylning, borrning och desinfektionsmedel och orsakar korrosion. Det möjliggör gropkorrosion i flera metalliska legeringsmaterial.

Kunskaper.se förklarar brom

När det testas genererar brom konsekvent trender att uppvisa högre korrosionshastigheter när de appliceras på metallytor jämfört med mängden andra halogener, t.ex. som klor. Metaller som är legeringar av järn, aluminium och titan korroderar kraftigt i närvaro av brom. Som sådan bör miljöer testas för brom innan metallmontering för att säkerställa att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?