Vad är bronssjukdom? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bronssjukdom?

Bronssjukdom är den permanenta och nästan ostoppbara korrosionsprocess som äger rum när klorider reagerar med brons eller andra legeringar som innehåller koppar. Det framträder som en suddig grön eller mörkgrön beläggning som finns på brons, koppar och andra kopparhaltiga legeringar.

Det kan bero på saltvattenförorening eller ett resultat av att ha begravts i smuts, eftersom jord innehåller kloridsalter i en viss grad. Om det inte behandlas är total försämring av det infekterade materialet mest sannolikt. Transport av klorid från ett förorenat föremål till andra föremål kan sprida denna form av korrosion.

  Kunskaper.se förklarar bronssjukdom

  Tecken på att ett material lider av bronssjukdom inkluderar pulverformiga, ljusgröna eller bruna fläckar eller tillväxt på brons. Det är en typ av aktiv korrosion, vilket innebär att föremålet inte är skyddat och ständigt korroderar, vilket leder till allvarliga skador.

  Bronssjukdom produceras av följande reaktioner:

  • Koppar genomgår oxidation till kopparjon.
  • Kupprojon bildar en reaktion med kloridjon för att producera salt kopparklorid.
  • Kopparresten genomgår oxidation genom luft till kuprojon.

  • Kupprojon reagerar med kloridjon och bildar salt koppar(III)oxid.
  • Reaktionen upprepas, vilket resulterar i luddiga gröna fläckar eller utseende.
  • Kuproklorid reagerar med syre och luftfuktighet och bildar saltsyra, hydroxidförening och kopparklorid.

   Bronssjukdom kan kontrolleras genom ytbehandlingar och rengöring, som att använda natriumseskvikarbonat. Om kloridjonerna har trängt in utanför metallytan krävs invändig behandling. Vax som kan binda till ytan kan också användas för att förhindra att bronssjukdom uppstår.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?