Vad är Bubbling? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bubblande?

Detta är bildningen av finnar eller blåsor på den belagda eller målade ytan av ett underlag. Det kan orsakas av överdriven värme under färgen eller applicering av lager av beläggning utan att ge dem tillräckligt med tid att torka ordentligt. Bubbling är grunden för sprickor i färger, därav en tydlig indikation på att målningen eller beläggningen behöver underhållas. Det är en tydlig indikation på att korrosion kan pågå och att vänta länge kan leda till brott i materialstrukturen.

Gratis guide för beläggningsfel och defekter – Sponsrad av Fitz's Atlas 2Klicka här för att ladda ner din gratis guide!


Kunskaper.se förklarar bubblande

Bubblande är vanligt i flygplan eftersom luft tenderar att komma under beläggningen eller målningen; en annan orsak till bubbling skulle vara korrosion under en färg eller beläggning och materialförorening. I det fall bubbling uppstår på ytan av underlaget är chansen stor att en frätande miljö har skapats.

Detta upptäcks i områden där fukt och luft lätt kan tränga in, särskilt i sprickor, sömmar och nitar. Det uppstår där det finns en adekvat miljö för korrosion och även när delen är i rörelse. Fel uppstår när bubblandet ökar och korrosion sprids.

Därför hjälper bubbling till att identifiera om ytbehandlingen behöver repareras och även att identifiera dold korrosion. Borttagning av substratbeläggningen visar graden av korrosion och graden av skada på materialet. Korrosionsskydd uppnås delvis genom att kontrollera korrosionshastigheten genom ommålning och annat beläggningsunderhåll.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?