Vad är Busheling? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder busheling?

Busheling är en utbredd form av stålskrot som består av plåtklämmor och stansningar från metalltillverkning. Denna term uppstod från bruket att samla materialet i skäppor under andra världskriget.

Vid järnbearbetning är busheling processen att värma upp järnskrot och forma det till ett solidt block i en ugn.

Kunskaper.se förklarar busheling

Busheling är rent stålskrot som inte överstiger 12 tum i någon dimension. Det mesta materialet är nya fabriksarkklipp, droppar, stämplingar etc. Bussling består av rent smidesjärn och mjuka stålrör. Dess minsta densitet är 50 lbs per cu. ft.

Det är en term för järnskrot som har sitt ursprung i USA och gäller tunna obelagda urklipp och stämplingsavskärningar från tillverkningsverksamhet. Följaktligen gäller det bara nyproduktionsskrot, snarare än skrot som genereras från föråldrade begagnade föremål. En motsvarande europeisk klass är E8 nytt skrot, och i Storbritannien klass 8A.

Enligt Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) riktlinjer för järnskrot (FS-2009) kan inte nummer ett busheling inkludera gamla bilkarosser och stänkskärmar. Materialet ska vara fritt från metalliska beläggningar (såsom galvanisering), fodrade, glasaktiga emaljerade och elektriska stålplåtar innehållande över 0,5 % kisel.

Skrot är huvudsakligen återvunnet skrot som används över hela världen. Dessa järnhaltiga busheling-skrot bearbetas vidare genom avancerad maskiner och utrustning så att de kan användas i en mängd olika industrier. Dessa rester är flexibla att använda och ger pålitlig prestanda.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg