Vad är Calorizing? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalorisering?

Kalorisering är en industriell ytmodifieringsprocess som används för att skapa diffusionsbeläggningar av aluminium. Kalorisering utförs genom att sprida aluminium till stål. Denna process bildar en legering med idealiska värme- och korrosionsbeständighetsegenskaper.

Kunskaper.se Explains Calorizing

Calorizing hänvisar till användningen av packcementeringsdiffusionsprocesser för att underlätta produktionen av aluminidlegeringar på en basmetallyta. Dessa legeringar fungerar som ett beläggningsmaterial för att ge ytskydd mot korrosion för basmetallen.

Kalorisering utförs genom att placera stålet i en retort och nedsänka det i en blandning av blandad aluminium pulver. Den försluts sedan helt och placeras i en temperaturreglerad ugn. Vid extremt höga temperaturer diffunderar aluminiumet in i stålet och skapar ett stålsubstrat. När det har svalnat avlägsnas stålet och sekundära operationer som trimning och rätning utförs.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?