Vad är CAS-registreringsnummer? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder CAS-registernummer?

CAS-registernummer (Chemical Abstracts Service) är en autentiserad samling av mer än 100 miljoner organiska och oorganiska avslöjade kemiska ämnen och mer än 66 miljoner sekvenser. Varje CAS-registernummer är en kort sekvens av nummer separerade med bindestreck.

Kunskaper.se förklarar CAS-registreringsnummer

CAS-registreringsnummersystemet utvecklades för att övervinna begränsningarna hos andra kemiska namnkonventionssystem, såsom system härledda från molekylstrukturen av de kemiska ämnena (t.ex. IUPAC-nomenklaturen).

Siffrorna före den första bindestreck representerar CAS (Chemical Abstracts Service) och återstående siffror anger registernumret. Till exempel, vid aspirin är CAS-numret 50-78-2. Här representerar 50 CAS och 78-2 representerar registernummer.

Några exempel på kemiskt ämne CAS-registernummer är:

  Aspirin: 50-78-2

   Vatten: 7732-18-5
   C-glukos: 50-99-7

    Natriumklorid: 7647-14-5
  • Formaldehyd: 50-00-0

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?