Vad är Caustic? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kaustik?

Kaustisk hänvisar till en mycket basisk eller alkalisk lösning. Det kan också hänvisa till en typ av korrosion som kallas frätande korrosion. Det förekommer i miljöer med höga halter av natriumhydroxid.

Kunskaper.se Explains Caustic

Kaustisk korrosion uppstår i en miljökombination av ökat pH och vattennivåer. Detta möjliggör koncentration av salter på metalliska ytor och metallisk spänning, vilket ytterligare kan leda till sprickbildning eller gropkorrosion om det hanteras ineffektivt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg