Vad är Caustic Dip? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kaustisk doppning?

Kaustisk doppning är den vanligaste och mest kostnadseffektiva tekniken för att avlägsna beläggningar, färger och andra korrosiva element från både icke-järnhaltiga och järnhaltiga komponenter .

Även om det är erkänt som en vanlig metod, bör strippning göras försiktigt eftersom kemikalierester som fastnar i skarvar, ramar och andra strukturer kan leda till korrosion. Denna teknik används i stor utsträckning inom olika industrier, särskilt inom biltillverkning.

Kaustisk doppning är också känd som kaustikdoppning.

Kunskaper.se förklarar kaustisk dopp

Kaustisk dopp är en typ av galvanisering – eller proceduren att belägga aluminium, stål eller järn med zinkskikt. När ett galvaniserat föremål utsätts för miljön verkar zinkkomponenten med syre för att producera zinkoxid, som bildar en reaktion med koldioxid för att generera zinkkarbonat.

Zinkkarbonat är en jämförelsevis stark, matt grå typ av material som förhindrar korrosion på många sätt, vilket ger skydd åt stålet under elementen. Den kaustikdoppningsprocessen används i stor utsträckning i de fall där motståndskraft mot korrosion krävs utan att behöva välja dyra material, såsom rostfritt stål.

Men kaustikdoppning bör appliceras med försiktighet, eftersom zinkångorna kan vara mycket giftiga. I likhet med andra typer av korrosionsskydd, skyddar kaustikdopp substrat genom att fungera som barrikaden mellan atmosfären och materialet. Ändå är zinken som används vid kaustikdoppning mycket elektromagnetisk till sin natur jämfört med material som stål. Detta innebär att skadat stål fortfarande kan dra nytta av fortsatt skydd.


Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?