Vad är cementbruk? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder cementbruk?

Cementbaserat murbruk är ett cementbaserat bindematerial som används för att fästa ihop byggstenar som tegelstenar, stenar och andra liknande byggmaterial. Den består av sand, ett cementbindemedel, vatten och eventuellt andra tillsatser. Vid härdning blir cementbruket hårt och tätar mellanrummen mellan byggnadsdelar.

Vanligast används cementbruk vid konstruktion av väggar, staket och gångvägar. Det är också användbart vid reparation av dessa strukturer. Cementbruk kan också reparera rör invändigt eller ge skyddande beläggningar på utsidan av metalliska material. Korrosionsskyddande tillsatser tillsätts ibland till murbruket.

Kunskaper.se förklarar cementbaserad murbruk

Byggstenar som askeblock och tegelsten tätar inte ihop när de är anslutna, så ett murbruk krävs för att ge strukturell stabilitet och täta luckor. Cementbruk är en typ av tätningsmedel som använder ett cementbindemedel. Murbruket är till sin natur svagare än byggstenarna och är därför en vanlig plats där framtida reparationer behövs. Cementbruk är ett billigt material för att göra dessa reparationer när gammalt bruk går sönder med tiden.

Cementbruk används också för att skapa släta ytor över väggar. Dessa ytor fäster starkt på underliggande tegel eller andra byggmaterial. Ytan kan sedan täckas med ett täckskikt för önskat estetiskt utseende.

Utöver den typiska sand-, cementbinde- och vattenblandningen har modifierade cementbruk tagits fram. Polymerer tillsätts för att öka flexibiliteten hos materialet, minska permeabiliteten och minska uttorkningskrympsprickor. Dessa polymercementbruk kan bekvämt appliceras med olika appliceringsmetoder (inklusive sprutning), vilket gör reparationsarbetet bekvämt.

Andra olika tillsatser kan ge murbruket anti-korrosionsegenskaper, vilket förhindrar oxidativ skada. till den underliggande metallytan eller förhindra mikrobiologiskt påverkad korrosion i avloppsrör.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?