Vad är Charge Transfer Resistance (RCT)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder laddningsöverföringsmotstånd (RCT)?

Laddningsöverföringsmotstånd är ett mått på svårigheten när en elektron förskjuts från en atom eller förening till en annan atom eller förening . Det är mycket likt andra former av elektriskt motstånd.

Laddningsöverföringsmotstånd är ett mått som är relevant för korrosionselektrokemi och elektrokemiska reaktioner.

Kunskaper.se förklarar laddningsöverföringsmotstånd (RCT)

Laddningsöverföringsmotstånd mäts i ohm. Ju större Ohm-mått på laddningsöverföringsmotståndet, desto större energi går förlorad under laddningsöverföringen. Ett exempel på ett laddningsöverföringsmotstånd är det motstånd som möter när en elektron rör sig ut ur en molekyl i en elektrolytisk lösning och över på en molekyl i en anod.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?