Vad är Cheesiness? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ostighet?

Ostighet är en synlig beläggningsdefekt som uppstår på grund av felaktig applicering av beläggning på en metallyta avsedd att förhindra korrosion. Ostighet kännetecknas av att beläggningen håller kvar fukt efter en längre torkperiod.

Kunskaper.se förklarar ostighet

Ostighet uppstår vanligtvis på grund av en otillräcklig kemisk sammansättning eller blandning av färgkomponenter (särskilt tvådelade system), en för låg torktemperatur , överdriven retention av lösningsmedel eller en kombination av dessa faktorer.

Ostighet kan förhindras genom att noggrant utvärdera den kemiska sammansättningen av alla färgkomponenter och förstå hur de reagerar på en given fast härdningstemperatur.

I händelse av ostighet måste den mjuka beläggningen tas bort och ytan förberedas ordentligt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?