Vad är Chelate? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kelat?

Kelat är någon av en klass av koordinations- eller komplexa föreningar som består av en central metallatom bunden till en stor molekyl, kallad en ligand, i en cyklisk eller ringstruktur.

Många kommersiella färgämnen och ett antal biologiska ämnen, inklusive klorofyll och hemoglobin, är kelatföreningar.

Kelaterande medel används som extraktionsmedel vid industriell och laboratorieseparering av metaller och som metalljonbuffertar och indikatorer inom analytisk kemi. Kelateringsmedel används i flera applikationer, inklusive:

 • Skalborttagning
 • Vattenbehandling
 • Korrosionskontroll • Kunskaper.se Explains Chelate

  Kelatligander, eller kelater, är per definition ligander där de ligerande atomerna och koordinationscentrumet bildar minst en sluten slinga, när atomernas anslutningsmöjligheter beaktas. Kategorin av koordinationsföreningar som bildas av kelatbildande ligander är känd som kelater. Till exempel har järn sex koordinationsställen, liksom EDTA (etylendiamintetraättiksyra). Järnjoner som kommer in i en panna (såsom föroreningar från kondensatsystemet) kombineras med EDTA. Alla koordinationsställen på järnjonen används av EDTA och ett stabilt metallkelat bildas.

  Kelater är mer stabila än icke-kelaterade föreningar med jämförbar sammansättning, och ju mer omfattande kelering – det vill säga ju fler ringslutningar till en metallatom är – desto mer stabil är föreningen. Detta fenomen kallas kelateffekten. Stabiliteten hos ett kelat är också relaterat till antalet atomer i kelatringen. I allmänhet är kelater som innehåller fem- eller sexledade ringar mer stabila än kelater med fyra-, sju- eller åttaledade ringar. Komplexens stabilitet ökas avsevärt genom kelatbildande ligand. Det totala antalet ligandatomer som kan binda samtidigt till ett metallcentrum är ligandens densitet.

  Kelater spelar en viktig roll vid mikrodetektion och bestämning av metalljoner i analytisk kemi och vattenbehandling.

  Även om kelatbildare kan användas för korrosionskontroll bildningen av lösliga kelater kan framkalla stimulering av en korrosionsprocess. Okontrollerad applicering av medel kan leda till korrosion av kelatbildande medel. Detta kan förhindras genom att applicera den exakta mängd som inte lämnar rester i pannan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?