Vad är Chemical Abstracts? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 18 november 2016

Vad betyder kemiska sammanfattningar?

Kemiska sammanfattningar avser ett sammanfattande index över tusentals vetenskapliga publikationer, tidskrifter, rapporter och andra källor till dokumenterade fynd. Det fungerar som en värdefull resurs för att anskaffa information för att närma sig korrosionsförebyggande och saneringsmetoder.

  Annons

  Kunskaper.se Explains Chemical Abstracts

  Kemiska sammanfattningar underhålls och uppdateras regelbundet av American Chemical Society. Varje kemiskt ämne eller föremål tilldelas ett permanent nummer för att spåra alla relevanta data associerade med ämnet. Abstracten har sitt ursprung 1907 och trycktes regelbundet fram till 2010 då papperslös publicering antogs.

   Annons

  Dela denna term

  Relaterade villkor

 • Chemical Abstracts Service
 • Korrosionsbeständighet
 • Korrosion
 • Kemisk stabilitet
 • Relaterad läsning

  TaggarStandardsCSACchemical Property Chemical CompoundIndustry News

  Populära artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg