Vad är Chemical Abstracts Service (CAS)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Chemical Abstracts Service (CAS)?

Chemical Abstracts Service (CAS) avser en organisation under American Chemical Society. Det är en källa till kemisk information. Denna organisation abstraherar och indexerar kemisk litteratur runt om i världen som ”Chemical Abstracts.” Chemical Abstracts tillhandahåller sammanfattningar och index över avslöjanden i nyligen publicerade vetenskapliga dokument. Denna sammanfattningstjänst upphörde att publiceras i tryckt form den 1 januari 2010.

CAS-registernummer tilldelas av Chemical Abstracts Service och används för att identifiera specifika kemikalier eller blandningar. CAS-numret används i olika databaser, inklusive Chemical Abstracts, för identifiering och hämtning.

Kunskaper.se förklarar Chemical Abstracts Service (CAS)

Chemical Abstracts Service (CAS) är världens auktoritet för kemisk information och relaterade tjänster. Det är en avdelning av American Chemical Society och dedikerad till att förbättra människors liv genom kemins förvandlande kraft. CAS hittar, samlar in och organiserar all offentligt offentliggjord ämnesinformation och skapar världens mest värdefulla kemidatabaser. Forskare och patentexperter över hela världen litar på denna databas.

Ett CAS-registernummer är en kort textsträng som hänvisar till ett kemiskt ämne som registrerats i CAS Chemical Registry System. CAS-nummer har ett speciellt format. Den innehåller en sekvens med upp till tio numeriska siffror separerade i tre grupper med två bindestreck; till exempel är CAS-numret för vatten 7732-18-5.

Även om ett CAS-registernummer i sig inte har någon inneboende kemisk betydelse, ger det ett entydigt sätt att identifiera ett kemiskt ämne eller molekylär struktur när det finns många möjliga systematiska, generiska, proprietära eller triviala namn. CAS-registernummer kan användas i många andra offentliga och privata databaser såväl som för kemiska inventeringar.

CAS-nummer utvecklades främst för att övervinna begränsningarna hos andra kemiska namnsystem som t.ex. International Union of Pure and Applied Chemists (IUPAC) nomenklatur, som ger långa namn, involverar komplexa språkspecifika namnregler och är ofta svåra att använda.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?