Vad är Sättning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Sättning?

Sättning hänvisar till ett materialvetenskapligt koncept som beskriver sannolikheten för att ett material deformeras under en pålagd kraft av mekanisk påkänning.

Sättning kan också kallas materialksättning eller kallflöde.

Kunskaper.se förklarar sättning

Sättning uppstår på grund av långvarig exponering för tillämpliga krafter under sträckgränsen för den mottagande metallen. Det kan observeras ha större inverkan när en metall utsätts för ökade nivåer av värme.

Sättning är en typ av deformation som är viktig och upplevs inom ett brett spektrum av industrier, som sträcker sig från kärnkraftverk, jetmotorer och till och med värmeväxlare.

Det finns tre huvudsteg av sättning:

  • Primär sättning – Startar i ökad takt och saktar ner med tiden p.g.a. materialhärdning.
  • Sekundär sättning – Har en relativt jämn kurs.
  • Tertiär sättning – Har en accelererad hastighet och slutar när materialet går sönder.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?