Vad är Cured in Place Pipe (CIPP)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Cured in Place Pipe (CIPP)?

Cured in Place Pipe-teknik (CIPP-teknik) är en dikesfri teknikrehabiliteringsmetod för att fixa och reparera befintligt vatten, gas, kemikalie- och avloppsledningar. CIPP har inga leder. Det är ett sömlöst rör i ett rör och kan rehabilitera rör med diametrar i intervallet 4 tum till 110 tum. Det är en ASTM-godkänd metod för att rehabilitera eventuella spruckna, skadade eller trasiga infrastrukturrörledningar.

Kunskaper.se förklarar Cured in Place Pipe (CIPP)

Med CIPP-rehabiliteringsteknik (cured in place pipe) placeras ett flexibelt fodermaterial internt i ett skadat rör så att detta material kan ge både korrosionsdämpande och strukturella förbättringar. Med hjälp av CIPP-foderprocessen kan alla typer av rörledningar gjorda av gjutjärn, PVC, ABS, HDPE, Orangebur, betong eller korrugerad metall rehabiliteras.

Konstruktionsmaterialet som används vid framställningen av CIPP-foder är non-woven polyestrar som har en yttre polyuretanbeläggning, belagd i rörformiga lager över non-woven polyester. En specificerad mängd katalyserad värmehärdande hartsblandning sprids över denna non-woven polyester under rehabiliteringsprocessen. Detta steg, känt som utvätningsprocessen, gör att konstruktionsmaterialet fungerar som en hartsbärare och tillför flexibilitet och styrka till det färdiga fodret. Efter utvätningsprocessen levereras CIPP-fodret till installationsplatsen i en kylbil. På installationsplatsen placeras fodren i värdröret genom att antingen fylla luft eller vatten eller vinschas på plats. När CIPP-linerpositionen har justerats blåses den upp av vattenpelaren eller lufttrycket, vilket trycker materialet mot värdrörets vägg. När CIPP-fodret är helt uppblåst, cirkuleras antingen varmt vatten eller ånga inuti CIPP-fodret för att initiera härdplastens härdning. När härdningsprocessen är klar får fodret svalna långsamt för att förhindra att det krymper.

Denna teknik uppfanns i England, men har setts ofta i många delar av värld. Används på mer än 20 platser i USA, flera vattenverksägare uttryckte sin vilja att använda tekniken.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?