Vad är en abiotika? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder abiotisk?

En abiotisk är en fysisk och icke-levande faktor. Detta kan innefatta kemikalier eller delar av ekosystemet. Abiotika fungerar som komponenter för nedbrytning och korrosion genom fysikaliska och kemiska processer såsom vid hydrolys.

Abiotika är också kända som abiotiska faktorer.

Kunskaper.se Explains Abiotic

Begreppet abiotisk kan definieras som vilken icke-levande faktor som helst som kan påverka ekosystemet. Detta inkluderar:

 • Ljus
 • Jord
 • Fuktighet
 • Temperatur
 • Atmosfär

I underjordiska miljöer eller marina miljöer kan ljudvågor och tryck också betraktas som abiotika.

De ovan nämnda abiotiska faktorerna tillsammans med andra, t.ex. eftersom nitrit, nitrat, sulfat, klorid, bikarbonat och kalcium, med eller utan närvaro av syre, finns i vatten, vilket kan leda till korrosion. Sådana faktorer tros påskynda korrosion i vatten.

Dricksvattensystem kan bli kontaminerade med korrosionsprodukter som bly eller av mikrobiell inducerad korrosion. Detta kan göra vattnet osäkert för mänsklig konsumtion. Således bör abiotiska faktorer beaktas vid design och övervakning av vattenledningar och tankar. Effekterna av vattenkorrosion kan påskyndas av abiotiska faktorer, vilket gör det avgörande att utföra noggrann övervakning och behandling.

Effekterna av abiotika gäller inte bara för dricksvattensystem, utan för alla struktur eller komponent, eftersom korrosion kan påverka allt i miljön.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?