Vad är en Aboveground Storage Tank (AST)? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017

Vad betyder lagringstank ovanjord (AST)?

En lagringstank ovanjord är en industriell behållare som används för att hysa stora mängder vätskor som petroleumprodukter eller kemikalier. Ovanjordiska lagringstankar är benägna att få gropbildning och spaltkorrosion på grund av det betydande trycket som genereras mellan tanken och jorden.

Annons

Kunskaper.se förklarar Aboveground Storage Tank (AST)

Förrådstankar ovan jord måste övervakas ordentligt för att förhindra korrosion eftersom de ofta innehåller farliga material som utgör allvarliga risker när de spills ut eller på annat sätt släpps ut i miljön. Lämpliga beläggningar, foder eller andra korrosionsbeständighetsmekanismer rekommenderas vid installation av lagringstankar ovan jord.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Korrosion
 • Tankfoder
 • Oljelagringstank
 • Vattenlagringstank
 • Sekundär inneslutningsbeläggning
 • Sur korrosion
 • Tanktäckning
 • Revetering
 • Relaterad läsning

  Populära artiklar

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Förebyggande av korrosion

  Varför är rostfritt stål korrosionsbeständigt?

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg