Vad är en AC-impedans? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder AC-impedans?

AC-impedans är mätaren av motstånd en krets uppvisar mot ström varje gång en spänning appliceras. I en mer kvantitativ mening är det förhållandet mellan spänning och ström inom växelström. Impedans kan utökas till idén om AC-kretsresistans och inkluderar både fas och magnitud.

Det är mycket viktigt att förstå konceptet AC-impedans för att främja rätt belastning i elektriska kretsar , förhindrar och övervakar ofördelaktig elektrisk aktivitet som kan leda till skada, avbrott och i vissa fall korrosion.

Kunskaper.se förklarar AC-impedans

AC-impedans i kretsar måste förstås tydligt eftersom det finns två extra förestående processer som bör undersökas förutom den vanliga DC-kretsen motstånd. Dessa är:

  • Spänningsinduktion i ledare inducerad av strömmagnetiska fält
  • Elektrostatisk lagring av laddning föranledd av spänningar mellan ledare
  • Impedansen som produceras av dessa två mekanismer är gemensamt känd som ”reaktans”, som bygger den imaginära delen av komplex impedans där motstånd är inblandat som en av delarna.

    AC-impedans är därför frekvensdomänen i förhållandet mellan ström och spänning. Det kan också mer exakt beskrivas som förhållandet mellan spänning och ström för en komplex exponential vid en specifik frekvens.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg