Vad är en acetonitril? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder acetonitril?

Acetonitril avser ett kemiskt ämne som är en färglös vätska med den kemiska formeln CH3CN. Det är surt till sin natur och används främst i organisk syntes som lösningsmedel. Praktiska tillämpningar inkluderar förhindrande av korrosion på metalldelar när de används som rengöringsmedel.

  Kunskaper.se förklarar Acetonitril

  Acetonitril är en alifatisk nitril och transparent för UV-synligt ljus. Detta tillåter acetonitril att vara användbar för spektrofotometriska övervakningstekniker. Den har också låg viskositet, hög elueringshållfasthet och blandbarhet i vatten.

  Några egenskaper hos acetonitril:

   Molekylvikt: 41,05 g/mol

  Exakt massa: 41,026549 g/mol

   Monoisotopisk massa: 41,026549 g/mol

  Föreningen är kanoniserad: Ja

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?