Vad är en ädel potential? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ädel potential?

Ädelpotential är måttet på ett elements tendens mot aktivitet som motsvarar eller närmar sig den hos de ädla elementen i den elektromotoriska serien, såsom guld, silver eller koppar. Till skillnad från oädla metaller är ädelmetaller resistenta mot korrosion och oxidation orsakad av fukt.

Kunskaper.se förklarar Noble Potential

Elektrodpotential är det relativa måttet på en metalls tendens att bli aktiv i en given elektrolyt. Metaller och metallegeringar har alla olika elektrodpotentialer, vilket ger dem olika motstånd mot korrosion och andra processer. Ju mer aktiv eller mindre ädel en metall är, desto mer sannolikt bildar den en anod i en elektrolytisk miljö. Medan ju ädlare en metall är, desto mer sannolikt bildar den en katod i samma miljö.

Korrosionen eller ädelpotentialen mäts vanligtvis genom att metallen kopplas till lämpliga standardreferenselektroder. och mäta potentialskillnaden med hjälp av en voltmeter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?