Vad är en Adherend? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vidhäftning?

En vidhäftning är ett material som fästs vid ett annat med hjälp av ett vidhäftande ämne. En vidhäftning är den yta som fäster vid en annan genom vidhäftning. För att skydda vidhäftningsfel, är det nödvändigt att noggrant välja ut och behandla vidhäftningsmedel.

Riktig ytbehandling av vidhäftningsmaterialet är extremt viktigt för att säkerställa starka och varaktiga bindningar mellan lim och vidhäftningar. För många vidhäftande material sträcker sig kraven på ytbehandling långt utöver enkel renlighet. Färg- och beläggningsskikt kan användas för att kontrollera korrosion av vidhäftande ytor.

Adheren är också känd som substrat.

Kunskaper.se Explains Adherend

En adherend är den som fäster vid en annan genom adhesion. Vidhäftning, vidhäftningen mellan adhesiv och adherent, kan ske antingen på mekanisk väg, där adhesivet arbetar sig in i små porer i adhesivet, eller genom en av flera kemiska mekanismer. Vidhäftningsstyrkan beror på många faktorer, inklusive hur det uppstår.

Ytförberedelse utförs för att göra vidhäftande ytor mottagliga för utvecklingen av starka och hållbara limfogar. Valet av den exakta ytbehandlingsmetoden för en viss vidhäftning kräver noggrann utvärdering. Ett antal faktorer påverkar valet. Storleken på beståndsdelar och tillgången på utrustning och anläggningar är självklara överväganden. Mindre uppenbara faktorer inkluderar den snabba uttömningen av aktiva kemikalier i ett doppbad eller ansamling av främmande material i badet, vilket ger upphov till svaga gränsskikt.

Före limning, är viktigt för att noggrant rengöra klisterna. Kontaminerade vidhäftningar är okänsliga för optimal vidhäftning oavsett kvaliteten på materialen som används eller den strikta kontrollen av appliceringsprocessen. Om en limfog ska vara stark och permanent måste dess vidhäftande ytor behandlas åtminstone för att avlägsna olja, smuts och damm.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?