Vad är en adhesiv styrka? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder limstyrka?

Vedhäftningsstyrka hänvisar till ett lims förmåga att fästa på en yta och binda samman två ytor. Den mäts genom att bedöma den maximala dragspänning som behövs för att lossa eller lossa limmet vinkelrätt mot substratet.

Lifthållfastheten är den maximala dragspänningen som är möjlig vid gränsytan. Det påverkas av beläggningens tjocklek och lösningsmedelsretention när lösningsmedelshaltiga beläggningar används.

När ett lim binds till ett föremål eller en yta, finns många fysiska, mekaniska och kemiska krafter spelar in, som kan påverka varandra.

Kunskaper.se förklarar adhesiv styrka

Adhesiv styrka är mätningen av vidhäftning, eller fästet mellan adhesiv och substrat. Detta kan ske antingen med mekaniska medel, där limmet arbetar sig in i små porer på substratet, eller genom en av flera kemiska mekanismer.

Vidhäftningsstyrkan beror på många faktorer, inklusive hur det uppstår. Vidhäftningsmetoder inkluderar:

 • Kemisk bindning kan förekomma mellan limmet och substratet.
 • Elektrostatiska krafter, som i statisk elektricitet, håller samman ämnena.
 • Van der Waals-krafter kan utvecklas mellan molekyler.
 • Fuktunderstödd diffusion av limet in i underlaget, vilket följs av härdning .
 • Till exempel bildar tryckkänsliga lim (PSA) en bindning genom applicering av ljus tryck för att försegla limmet med limmet. Bindningen bildas eftersom limmet är tillräckligt mjukt för att flyta till limmet. Förbindningen har styrka eftersom limmet är tillräckligt hårt för att motstå flöde när påfrestning appliceras på bindningen. När limmet och vidhäftningsmaterialet väl är nära varandra, blir molekylära interaktioner, såsom van der Waals krafter, involverade i bindningen, vilket väsentligt bidrar till dess slutliga styrka.

  Vissa hög- permanenta PSA:er med prestanda uppvisar höga vidhäftningsvärden och kan bära upp kilogram vikt per kvadratcentimeter kontaktyta, även vid förhöjda temperaturer. Avtagbara lim har låg vidhäftning och kan i allmänhet inte bära mycket vikt.

  Bestämning av brottpunkten kan vara avgörande för den slutliga användningen av materialet och limmet. Det finns ett stort antal olika limprodukter som kräver olika testmetoder för att karakterisera materialets egenskaper.

  Tester kan utföras i kvalitetskontrolländamål, men utförs mer typiskt att följa branschstandarder och kundspecifikationer. Även i etablerade beläggningsappliceringsprocesser kan många faktorer påverka en beläggnings vidhäftningsstyrka. Till synes mindre variationer i processparametrar kan ha betydande inverkan på den resulterande vidhäftningsstyrkan mellan beläggningen och substratet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?