Vad är en Aerogel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aerogel?

En aerogel är en kemisk substans som bildas genom att fukt avlägsnas (ersätter den med ånga) från en konventionell gel, vilket resulterar i ett starkt segt fast ämne. Aerogeler fungerar som en värmeisolator och är mycket lätta med tanke på att 99 % av deras volym består av luft.

Kunskaper.se förklarar Aerogel

Aerogeler består huvudsakligen av luft eller kväve, beroende på hur de bildas. Aerogeler förhindrar termisk konvektion genom att förhindra fritt luftflöde. Denna egenskap gör dem idealiska för att förhindra korrosion på metallytor. Normalt accelererar fukt, kemikalier och andra elektronöverförande medier korrosion när de kommer i kontakt med en metallyta. Aerogeler kan dock användas för att belägga metalliska strukturer för att förhindra denna direktkontakt och temperaturökningar på grund av korrosion under isolering.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?