Vad är en Airless Spray? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Airless Spray?

Airless spray är en målningsteknik som förenklar målningsprocessen. Detta uppnås genom att använda en högtrycksspruta som pumpar färgen under mycket högt tryck, runt 3000 psi, via en specialslang in i ett litet hål i sprutans munstycke.

Airless sprutning är ofta att föredra eftersom slutresultatet är en slät och jämn finish, som tål slitage och skadliga korrosionseffekter.

Kunskaper.se förklarar Airless Spray

I den högtrycksfria spraytekniken används sprutpistoler som arbetar under högt tryck för att möjliggöra finfördelning av beläggningen. Detta målningssystem används huvudsakligen i tunga marina, kemiska och industriella foder och beläggningar. De stora fördelarna inkluderar:

 • Bättre penetration av beläggningen i sprickor och gropar
 • Jämn beläggning, vilket innebär att färre skikt behövs
 • Våtbeläggning, vilket garanterar utmärkt utflöde och vidhäftning
 • I detta system kan nästan alla typer av beläggning användas med bara en liten mängd thinner. Detta förkortar torktiden såväl som utsläppet av lösningsmedel till atmosfären. Olika typer av spetsar finns tillgängliga för sprutpistolen, som möjliggör applicering av tjockare husfärger såväl som tunnare, som lack och lack. Dessutom möjliggör högtryckssprutmålning jämnare tryckkontroll och hastighet, såvida inte riktningen ändras.

  Men extrem försiktighet bör iakttas när man applicerar färg med denna metod, eftersom högtrycksspruta pistoler kan predisponera en individ för skador eftersom det använder högt tryck.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?