Vad är en aktiv metall? – Definition från Kunskaper.se

En metall sägs vara en aktiv metall när den reagerar starkt och snabbt med andra grundämnen på grund av elektronerna i dess struktur och dess lätthet att dela elektronerna med andra grundämnen.

I kemi visar grundämnenas periodiska system alla kända grundämnen. De mest aktiva metallerna är grundämnena på vänstra sidan av det periodiska systemet. En metalls reaktivitet ökar när vi går från toppen till botten av det periodiska systemet.

Kunskaper.se förklarar aktiv metall

Alla aktiva metaller finns i grupp I i ​​det periodiska systemet (dvs. på vänster sida av det periodiska systemet), utom väte , som inte anses vara en metall och ligger i det övre vänstra hörnet av det periodiska systemet.

De mest aktiva metallerna i aktivitetsserien är litium, natrium, rubidium, kalium, cesium, kalcium, strontium och barium. Dessa grundämnen tillhör grupperna IA och IIA i det periodiska systemet.

När det gäller reaktiviteten hos metalliska grundämnen listade i det periodiska systemet, är de metalliska grundämnena grovt indelade i fyra grupper:

  • Aktiva metaller
  • Mindre aktiva metaller
  • Strukturella metaller
  • Myntmetaller

Aktiva metaller kännetecknas av deras tendens att lätt kombineras med gasformigt syre och atmosfärisk vattenånga på grund av en enda elektron i dess yttre skal som lätt kan bytas ut för att bilda en katjon och i slutändan leda till en kemisk reaktion. På grund av sin mycket reaktiva natur lagras dessa element vanligtvis som ett inert flytande material, såsom petroleumhärledd olja.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?