Vad är en aktiveringspolarisering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aktiveringspolarisering?

Aktiveringspolarisation är potentialskillnaden bortom värdet av jämvikt som behövs för att generera strömmar beroende på energiaktiveringen av en redoxreaktion. Det är aktiveringsenergin som krävs för att få elektroner överförda från elektroderna till analyten.

Aktiveringspolarisering är också känd som elektronöverföring.

Kunskaper.se förklarar aktiveringspolarisation

Aktiveringspolarisation avser de faktorer som är en del av nästan alla elektrokemiska reaktioner som är inneboende i kinetiken. Ett typiskt exempel är vätgasutveckling. Denna typ av reaktion är enkel och hastigheten för vätejonernas omvandling till vätgas fungerar i många faktorer som överföringshastigheten av elektroner till joner av väte.

Olika metaller har varierat väldigt mycket elektronöverföringshastigheter. Följaktligen varierar väteutvecklingshastigheten för olika metaller avsevärt. Denna typ av polarisation orsakas vanligtvis av bildandet av en vätereaktion såväl som katodytutveckling.

Aktiveringspolarisation bestämmer spänningen eller potentialskillnaden mellan potentialen där redoxreaktionen observeras och den identifierade reduktionspotentialen. Detta händer i elektrolytiska celler som kräver högre energi för att framtvinga en reaktion.

Detta observeras också i polariseringen av galvaniska celler, vilket innebär att det finns mindre återvunnen energi, vilket är fördelaktigt för att identifiera strömtäthet där överpotentialen tas.

Denna elektrokemiska reaktion går igenom olika successiva steg och styrs av det långsammaste steget i processen. I detta fall måste energibarriären övervinnas för att fortsätta med processen. Den aktiveringsenergi som behövs för att stiga över barriären gör ändringar i elektrodpotentialen.

Alla avvikelser från aktiveringspolarisationsjämvikten kan resultera i avvikelser eller frätande effekter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?