Vad är en akustisk emission? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akustisk emission?

Akustisk emission avser de ljudvågor som genereras när ett visst material genomgår inre förändringar eller stress orsakade av yttre krafter. Det är ett fenomen som sker i processer som mekanisk belastning, producerar elastiska vågor.

Vågorna som produceras fångas upp för att studera och användas för kvalitetskontroll, korrosionsövervakning och systemåterkoppling .

Kunskaper.se förklarar akustisk emission

Akustisk emission hänvisas till som de passerande elastiska vågorna i ett material som produceras genom frigörande av spänningsenergi i ett lokalt område. Händelsekällan beskrivs alltså som det fenomen som släpper ut elastisk energi i materialet som sprids som elastiska vågor.

Akustisk emissionstestning tillämpas huvudsakligen inom följande områden:

 • Bestämning av källans plats där händelser inträffade
 • Karakterisering och utvärdering av materialets mekaniska prestanda
 • Övervakning av säkerhetsoperationer av strukturer som rörledningar, tryckbehållare och broar
 • Akustisk emission kan associeras med det irreversibla energiutsläpp som kan produceras från källor som inte innebär fel , såsom slag, friktion och kavitation.

  Denna teknik har varit mycket användbar vid analys av sprickbildning och svetsprocesser. Ett material som befinner sig i aktiv stress som flygplanskomponenter och givare monterade i ett visst område kan identifiera sprickbildning innan det börjar fortplanta sig. Denna process har också använts i stor utsträckning vid processövervakning, som att identifiera oregelbundenheter i satsgranulering och anomalier i fluidiserad bädd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?