Vad är en akustisk våg? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akustisk våg?

En akustisk våg hänvisar till en longitudinell spridning av tryckpulser av materialförskjutning. Detta material kan vara en gas, en vätska eller ett fast ämne. I metalliska fasta ämnen observeras denna våg som en sekvens av kompression och expansion, vilket gör den idealisk för att undersöka korrosionshastigheter på metallens yta.

Kunskaper.se förklarar akustisk våg

Begreppet akustiska vågor används för att undersöka korrosionshastigheter på metalliska ytor genom användning av korrosionssensorer. Dessa sensorer övervakar korrosion genom att använda två uppsättningar digitala givare som är fästa på ytan som ska undersökas. En elektrisk AC-signal passerar genom dem. Signalen genererar en akustisk våg. Ju snabbare vågen går från en givare till en annan, desto lägre är korrosionshastigheten i substratmetallen och vice versa.

Experimentet kan utföras i ett vakuum eller en kontrollerad miljö för att minimera variationer orsakade av omgivningsförhållanden såsom temperatur och tryck. Men för verkliga industriella tillämpningar är det bäst att utföra inspektionen under normala driftsförhållanden.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?