Vad är en akut toxicitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akut toxicitet?

Akut toxicitet är en hälsoriskklassificering som används för att beskriva de skadliga effekterna av ett ämne som uppstår som ett resultat av enstaka eller flera exponeringar under en relativt kort tid (vanligtvis inom en 24-timmarsperiod). Exponeringssättet kan vara oralt, dermalt eller via inandning. För att klassificeras som akut toxicitet bör effekterna av exponering för ämnet manifesteras inom 14 dagar.

Kunskaper.se förklarar akut toxicitet

Akut toxicitet särskiljs från kronisk toxicitet, som används för att beskriva de skadliga effekterna av ämnesexponering, vanligtvis vid lägre nivåer, över en längre tidsperiod (vanligtvis månader eller år).

Akut toxicitet är en av tio hälsoriskklassificeringar som definieras av OSHA Hazard Communication Standards (HCS 2012). Även om tillverkare är skyldiga att tillhandahålla information om akut toxicitet via vetenskaplig forskning, har de inte nödvändigtvis mandat att utföra testning under faroklassificeringsprocessen.

Där testning krävs, USA:s miljöskydd Agency (EPA) föreskriver följande metoder för att bestämma akut toxicitet.

  Djurförsök

 • In vitro-testning
 • Limittest

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror