Vad är en akvifer? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akvifer?

En akvifär är ett lager eller en zon under jordytan som kan ge en betydande volym vatten.

Akvifer kan förekomma på olika djup. De som är närmare ytan är mer benägna att användas för vattenförsörjning och bevattning, samt mer sannolikt att de toppas av lokalt regn.

Akvifer är en viktig källa till vatten för industriella bearbetningsenheter såväl som för bostäder, därför har kvalitet och renhet stor inverkan på korrosion av material.


  Kunskaper.se förklarar akvifer

  En akvifär är ett underjordiskt lager av vattenförande permeabelt berg eller okonsoliderat material (grus, sand eller silt) från vilket grundvatten kan utvinnas med hjälp av en vattenbrunn. Det finns två typer av akvifärer:

   Oavgränsade akvifärer är de som vatten sipprar in i från markytan direkt ovanför akvifären.


  Instängda akviferer är sådana där det finns ett ogenomträngligt smuts/stenlager som förhindrar vatten från att sippra in i akvifären från markytan som ligger direkt ovanför.

  En akvifer kan vara förorenad av många saker. Medvetet bortskaffande av avfall vid punktkällor som deponier, septiktankar, injektionsbrunnar och stormavloppsbrunnar kan ha en inverkan på kvaliteten på grundvattnet i en akvifer. Föroreningar kan nå grundvattenytan via vilken naturlig eller konstgjord väg som helst längs vilken vatten kan strömma från ytan till akvifären.

  Kemiska ämnen som finns i vatten kan korrodera metallbrunnar. Sulfatreducerande bakterier kan också orsaka korrosion. Mineralbeläggning är ett vanligt problem i vissa akviferer av grunt vattenbord där det finns ett överflöd av lösta mineraler inklusive kalcium, magnesium och järn, såväl som järnbakterier. När vatten pumpas från brunnen uppstår förändringar i tryck och temperatur. Detta skapar idealiska förhållanden för mineraler att fälla ut eller sedimentera, vilket orsakar kalkbildning på rörledningar, fixturer och industriell utrustning. Saltvattenakvifer innehåller högkoncentrerade vattenhaltiga salter som natriumklorid och kalciumklorid, som har hög potential för korrosion.

  Akvifervatten behöver renas, avmineraliseras och konditioneras för industriell användning för att undvika korrosion. .

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg