Vad är en alifatisk akryl-uretanbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alifatisk akryluretanbeläggning?

En alifatisk akryluretanbeläggning är en kemisk förening som används för att skydda metallytor från kontakt med externa korrosionsorsakande ämnen. Den är sammansatt av flera kedjor av uretan, vilket är ett syntetiskt kristallint ämne med hög seghet och flexibilitet.

Kunskaper.se förklarar alifatisk akryluretanbeläggning

Alifatiska akryluretanbeläggningar består huvudsakligen av polyuretanföreningar. De molekylära krafterna inom polyuretan är fjäderbaserade med starka intermolekylära attraktioner, vilket ger polyuretanföreningar deras unika fysiska egenskaper att vara både flexibla och sega.

Beläggningar som är gjorda av polyuretanföreningar, såsom alifatisk akryluretan har typiskt höga draghållfastheter och töjningar som också hålls vid mycket låga temperaturer. Denna egenskap gör alifatiska akryluretanbeläggningar lämpliga för utomhus- och industriell användning. Användningen av akryluretanbeläggningar i miljöer med hög temperatur över 100°C (212°F) implementeras dock bäst med gratis användning av en epoxibeläggning som stöd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?