Vad är en alifatisk förening? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alifatisk förening?

En alifatisk förening är en förening som innehåller kol och väte sammanfogade i raka kedjor, grenade tåg eller icke-aromatiska ringar. Dessa föreningar används som korrosionsinhibitorer.

Kolvätena i alkan-, alken- och alkynserien är alifatiska föreningar, liksom fettsyror och många andra föreningar. De flesta föreningar som innehåller ringar är aromatiska föreningar. Således är alifatiska föreningar motsatsen till aromatiska föreningar.

Industriell användning av de alifatiska och alicykliska kolvätena inkluderar:

  Lösningsmedel

 • Kemiska mellanprodukter
 • Brand -släckmedel
 • Metalrengöringsmedel
 • Alifatiska föreningar är också kända som alifatiska kolväten eller icke-aromatiska föreningar.

Kunskaper.se förklarar alifatisk förening

Inom organisk kemi delas föreningar som består av kol och väte in i två klasser:

 • Alifatiska föreningar – Alla kemiska föreningar som tillhör den organiska klassen där atomerna inte är sammanlänkade för att bilda en ring
 • Aromatiska föreningar – Innehåller en aromatisk ringkonfiguration av atomer, såsom bensen
 • Alifatiska föreningar kan vara:

 • Mättade – sammanfogade av enkelbindningar (alkaner)
 • Omättad – sammanfogad av dubbelbindningar (alkener) eller trippelbindningar (alkyner)
 • Förutom väte kan andra grundämnen bindas till kolkedjan, de vanligaste är syre/kväve/svavel och klor. Den enklaste alifatiska föreningen är metan (CH4). Alifatiska föreningar kan vara acykliska eller cykliska, men inte aromatiska kolföreningar. De flesta är brandfarliga, vilket tillåter användning av kolväten som bränsle, såsom metan i bunsenbrännare och som flytande naturgas (LNG), och acetylen vid svetsning.

  Alifatiska föreningar finns i :

 • Kemikalier
 • Färg och lack
 • Textiler
 • Gummi
 • Plast
 • Färgämnen

 • Läkemedel
 • Kemtvätt
 • Vissa alifatiska föreningar kan användas i paraffinprodukter och hartser. De kan också användas som kemiska mellanprodukter, rökningsmedel och insekticider.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?