Vad är en Alkaline Paint Stripper? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alkaliska färgborttagningsmedel?

En alkalisk färgborttagningsmedel är ett färgborttagningsmedel som består av små koncentrationer av en eller flera produkter med ett pH högre än 7,0 (för att neutralisera syror) ), ett lösningsmedel och ett rengöringsmedel.

Alkaliska färgborttagningsmedel används för att ta bort gamla beläggningar som är svåra att ta bort med andra metoder.

Kunskaper.se förklarar alkaliska färgborttagningsmedel

Alkaliska färgborttagare är används främst för att ta bort färger och beläggningar; de tjänar dock flera andra användbara funktioner som att ta bort smuts, smuts, organiskt material och andra material som fäster på alla metallytor.

Alkaliska färgborttagningsmedel är giftiga till sin sammansättning. Var försiktig när du hanterar dem och se till att alla säkerhetsprotokoll följs.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?