Vad är en aluminiumanod? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Vad betyder aluminiumanod?

En aluminiumanod är en typ av offeranod. Det kallas en offeranod eftersom den offrar sig själv genom att bli korroderad istället för en viktigare metallföremål eller utrustning. Offeranoder är gjorda av material som lätt korroderar och som avsiktligt installeras i rör och tankar, vilket gör resten av systemet relativt korrosionsfritt.

En offeranod kallas även en galvanisk anod. Aluminiumanoder är också kända som offeranoder av aluminium.

Annons

Kunskaper.se förklarar aluminiumanod

Aluminiumanoder är vanliga offeranoder som håller många typer av industriell utrustning korrosionsfri.

De används i:

 • Fartygsskrov
 • Vattenvärmare
 • Rörledningar
 • Distributionssystem
 • Ovanjordiska tankar
 • Underjordiska tankar
 • raffinaderier

De andra vanligaste offeranoderna är magnesium- och zinkanoder.

Fördelar med att använda aluminiumanoder är :

 • De är bättre än zink- eller magnesiumanoder eftersom de är mer aktiva.
 • Till skillnad från magnesiumanoder är de inte farliga i salt eller bräckt vatten.
 • De håller längre och är den enda typen av offeranodtyp som kan användas i något vatten (t.ex. sötvatten, bräckt eller saltlösning).
 • De är 2,5 gånger tjockare än zink- eller magnesiumanoder, sålunda skyddar de utrustningen under en längre tid.

Annons

Synonymer

Aluminiumofferanod

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Zinkanod
 • Magnesiumanod
 • Offeranod
 • Korrosionsbeständighet
 • Förebyggande av korrosion
 • Galvanisk korrosion
 • Relaterad läsning

  Taggar

  Korrosionsförebyggande Korrosionsförebyggande Anodiskt skyddKorrosionshantering Applikationsmetoder Korrosionsförebyggande verktyg

  Populära artiklar

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna