Vad är en amid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder amid?

Amid är en typ av förening som klassificeras under organiska grupper. Den vanligaste formen inkluderar organiska amider, såväl som de mer väsentliga typerna som fosforamider.

Amid hänvisar i allmänhet till föreningsklasserna eller ammoniakens konjugatbas.

Amid är också känd som syraamid.

Kunskaper.se förklarar amid

Den enklaste formen av amider är kända för att vara ammoniakderivat, där en väteatom har bytts ut mot en acylgrupp. De anses vara neutrala, i motsats till deras nära släktingar som kallas aminer, som är basiska till sin natur.

Denna förening spelar en stor roll i korrosionsbeteendet hos kolstål. Ta till exempel kolstål, som är nedsänkt i sura lösningar med närvaro av amid. Baserat på olika undersökningar kan amider som etoxylerad fettamid, tillsammans med olika typer av etylenoxider, hämma korrosion av kolstål nedsänkt i saltlösningar. Detta identifierades genom galvanostatiska metoder och viktminskningsmetoder.

Men amiders korrosionsinhiberande egenskaper beror också på vissa variabler, såsom tryck och temperatur. När trycket eller temperaturen höjs, ökar också korrosionshastigheten; sålunda minskar också korrosionsinhiberingen av amiden. Detta kan orsakas av många faktorer, såsom adsorption vid förhöjd temperatur.

Amider spelar också en viktig roll i teknik och natur. Amidbindningar bildas lätt och är styva och resistenta mot hydrolys, vilket gör dem mycket motståndskraftiga. Ett exempel är nylon.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?