Vad är en amplitud? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder amplitud?

Amplituden för en vibrerande kropp är den maximala förskjutningen eller sträckan som flyttas av en punkt på objektet från dess ursprungliga position, och är lika med halva längden av den fullständiga vibrationsrörelsen.

Amplituden hos ett vibrerande prov i en vätska spelar en väsentlig roll för svårighetsgraden av den resulterande erosionskorrosionen på grund av kavitation.

Kunskaper.se förklarar amplitud

Kavitation uppstår när ett snabbt vibrerande eller oscillerande föremål i en vätska (t.ex. ett pumphjul) gör att ett område med lågt tryck bildas nära objektet. Om trycket sjunker under vätskans ångtryck, kokar vätskan, vilket gör att ångbubblor bildas. Dessa kollapsande bubblor kan sedan släppa ut stötvågor och högtrycksvattenstrålar, vilket kan få metalldelar och komponenter att erodera.

Som ett vanligt exempel är amplituden för en pendel den maximala avstånd från sitt viloläge (när snöret är vertikalt) till den största höjd den svänger till på vardera sidan. Amplitud kan också definieras som halva avståndet av pendelns hela rörelseomfång från en sida till en annan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?