Vad är en anaerob miljö? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anaerob miljö?

En anaerob miljö kännetecknas av bristen på fritt syre (O2 ), i motsats till en aerob miljö som är rik på syre. Även om den är syrefri kan den här typen av miljö ha atomärt syre bundet i nitrit, sulfiter och nitrater.

När dessa föreningar är närvarande kan det finnas skadliga biprodukter som vätesulfid , som är en frätande gas med illaluktande.

Kunskaper.se förklarar anaerob miljö

Aerober är mikrober som kräver syre som terminalacceptor för elektroner. Men anaerober använder syre i sin bundna form. Anaerob nedbrytning producerar biprodukter, och de icke-syrebeståndsdelar måste gå någonstans när syreatomerna avlägsnas biologiskt av mikrober. Till exempel resulterar närvaron av föreningar som sulfit i den frätande biprodukten svavelväte.

Dessutom finns det olika bakterier som kan hittas i en anaerob miljö. Dessa kan vara anoxiska mikrober som inte behöver syre för att överleva. De kan leva och frodas i syrefria eller anoxiska miljöer.

Anaerober eller anoxiska mikrober kan klassificeras som obligata, som använder anaerob metabolism för att mogna. Det finns också aerotoleranta anaerober som kan leva i både syrefria och syrerika miljöer. Slutligen finns det också fakultativa anaerober som föredrar att använda metaboliska processer som är aeroba till sin natur, men som kan använda anaerob metabolism om syre inte är närvarande.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?