Vad är en ångfraktion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ångfraktion?

Ångfraktion hänvisar till förhållandet mellan mängden av den gasformiga komponenten som finns i en blandning av två eller flera fysiska tillstånd.

De högre temperaturerna på en metallyta kan sprida en ökning av ångfraktionen i den metalliska miljön eftersom mer ånga bildas vid högre temperaturer. En ökning av ångfraktionen korrelerar emellertid med en ökning av trycket. Detta ökar sannolikheten för materialutmattning, metallnedbrytning och ångkorrosion.


Kunskaper.se förklarar ångfraktion

Ångfraktion används för att beskriva system av ång-vätskejämvikt (VLE) i fördelningen av en kemisk blandning mellan gasfas och flytande fas. Binära blandningar innehåller både gaser och vätskor. Därför kan molfraktionerna för varje fas användas för att beskriva blandningens primära sammansättning och tillstånd i förhållande till varje komponent. Molkomponenten i ångfasen kallas ångfraktionen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?