Vad är en ångrengöring? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ångrengöring?

Ångrengöring är en rengöringsprocess som innebär att man använder lågtrycksånga för att avlägsna lösliga ämnen från ytor. Denna teknik används vanligtvis som en metod för ytbehandling före applicering av färger eller beläggningar. Ångrengöring är särskilt effektivt för att ta bort föroreningar som smuts, olja, fett och andra lösliga ämnen.

Kunskaper.se förklarar Ångrengöring

Ångrengöring kan innebära användning av ånga, varmt vatten under tryck eller båda. När ånga eller hett vatten används för att rengöra en yta, kombineras de vanligtvis med ett rengöringsmedel eller någon form av alkaliskt rengöringsmedel. Ångrengöring tar bort oljor, fetter och andra föroreningar genom att förtunna dem med värme och späda dem i vatten.

När de är utspädda med ångrengöringsprocessen kan ytföroreningar enkelt avlägsnas genom ytterligare tvättning . När det används med rengöringsmedel kan rengöringsförmågan för ångrengöring ökas avsevärt, inklusive lös kraftig förorening och till och med befintliga färger och beläggningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?