Vad är en anodförbrukning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodförbrukning?

En anodförbrukningshastighet är en egenskap som beskriver förändringen i massa av en offeranod med avseende på tid. Med andra ord, det definierar hur snabbt en anod skulle förbrukas i en elektrokemisk cell. Denna egenskap kan uttryckas som amperetimmar per kilogram (A·h/kg) eller kilogram per ampereår (k/A·y).

Kunskaper.se förklarar anodförbrukningen

Anodförbrukningshastigheter används vanligtvis när man diskuterar system för katodskydd (CP). I dessa system förbrukas eller offras anoder för att skydda katoden från effekterna av korrosion. Som ett resultat måste anoden bytas ut periodiskt för att bibehålla ett bibehållet skydd av katoden.

Anodförbrukningshastigheten används för att bestämma hur länge en viss anod kommer att hålla och därför hur ofta den ska bytas ut.

Anta till exempel att en speciell offeranod har en förbrukningshastighet på 800 amperetimmar per kilogram (A·h/kg). Detta innebär att om anoden skulle ladda ur en ampere ström kontinuerligt, skulle ett kilogram anodmaterial förbrukas på 800 timmar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?