Vad är en anodisk beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodbeläggning?

En anodbeläggning är en typ av beläggningsmaterial som använder anodisering för att ge ökad tjocklek, färg och skydd till aluminium eller någon typ av substrat. Denna beläggning består av den oxidfilm som skapas på metall genom elektrolys, med metallen som fungerar som en anod.

Den naturliga beläggningen som finns i aluminium samt annan formbar och mjuk metall kan vara mycket tunn, vilket gör att den lätt skadas. Att bygga upp den anodiska beläggningen ger således mycket fördelaktiga egenskaper för aluminiumytan.

Kunskaper.se förklarar anodisk beläggning

En anodisk beläggning produceras genom anodisering eller omvänd galvanisering. Vid anodisering fungerar ytan som anod, eller positiv elektrod, inuti den elektrolytiska cellen. Aluminiumet är nedsänkt i en vattenlösning eller sur elektrolyt. Beläggningens konsistens beror på den kontrollerade temperaturen.

Vid 20°C blir beläggningen klar och mjuk. Vid exponering för 50°C blir slutresultatet en matt, grå och tät beläggning eller hård anodisering. En likström appliceras sedan mellan katoden och anoden eller aluminium. När de väl applicerats delas vattenmolekylerna som finns i lösningen och släpper ut syre i anoden. Syret kommer sedan att kombineras med aluminium för att bilda oxid och skapa den oxidfilm som kan hittas på ytan.

Syran i elektrolyten försöker lösa upp denna oxid och skapar en permeabel filmoxid ovanpå aluminiumet. Den rekommenderade anodbeläggningstjockleken kan vara så många som 25 mikron, särskilt när den är avsedd för utomhusbruk.

När den nödvändiga tjockleken på anodfilmen uppnås, extraheras aluminiumet eller anoden från elektrolyten och genomgår grundlig sköljning för att utrota syrorna. I detta skede är den anodiska beläggningen lämpad för färgning vid behov.

Anodbeläggningen kan vara mycket genomsläpplig och kommer att fånga eller ta emot nästan alla material som passerar genom dess porer. Detta kan vara antingen fördelaktigt eller ofördelaktigt för de befintliga fastigheterna. För att förhindra detta förseglas beläggningarna eller porerna genom hydrolys eller tillsats av vatten till oxiden.

Den resulterande beläggningen blir hård, slät, transparent och homogen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?