Vad är en anodisk reaktion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodisk reaktion?

En anodisk reaktion är en typ av reaktion som sker i en elektrokemisk cell. Mer specifikt är det en halvreaktion, medan den andra halvan reaktion i en elektrokemisk cell är en katodisk reaktion. Anodiska reaktioner involverar flödet av elektroner från anoden och kan orsaka korrosion.

Kunskaper.se förklarar anodreaktion

Anodreaktioner är reaktioner som sker i en elektrokemisk cell vid anoden, som är den positiva elektroden i den elektrokemiska cellen. Anoden är positivt laddad eftersom elektroner strömmar från den. Katoden, eller den negativa elektroden, tar emot elektroner i den elektrokemiska cellen. Elektroner strömmar bort från anoden och in i en elektrolytisk lösning. Under denna process tar katoden emot elektroner via den elektrolytiska lösningen.

När elektroner flyter bort från anoden kallas det oxidation. När elektroner kombineras med katoden kallas det reduktion. Anodiska och katodiska reaktioner kan orsaka korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?