Vad är en anodsäng? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodbädd?

En anodbädd är en serie elektroder installerade i en elektrolytisk miljö för att ge katodskydd mot korrosion genom att fungera som en elektrolytisk cellkomponent.

Kunskaper.se förklarar anodbädd

Anodbäddar fungerar som en nyckelkomponent i en elektrolytisk cell, som underlättar det fria flödet av elektroner genom att fungera som en terminal för ström inträde. Ström som dras till elektrolytcellen är inte tillgänglig för att reagera med en metallstruktur i omgivningen, vilket förhindrar korrosion av nämnda metallstruktur.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg