Vad är en anodström? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodström?

En anodström är en typ av delström som hänvisar till elektronerna som kommer in i en elektrod i en elektrodreaktion. Anodström orsakas vanligtvis av oxidation av ett material i en elektrolytisk lösning. Anodströmmen används för att bestämma korrosionshastigheten.

Kunskaper.se förklarar anodström

Anodström är bara en del av den totala strömmen. För att förstå den fulla strömmen av en elektrodreaktion är det nödvändigt att ta hänsyn till den katodiska strömmen, som är flödet av elektroner som lämnar en elektrod.

Den anodiska (eller katodiska) ström används för att bestämma korrosionshastigheten. Faradays lag säger att när anodströmmarna är kända är det möjligt att bestämma graden av materialförlust på grund av korrosion. En Tafel-lutning kan användas för att bestämma vad korrosionsströmmarna är. Genom att använda både Faradays lagekvation och Tafel-lutningsanalysen är det möjligt att avgöra med vilka material och hur snabbt korrosion förväntas uppstå.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?