Vad är en anolyt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anolyt?

Anolyt är elektrolyten på anodsidan av en elektrokemisk cell som är uppdelad i fack. Anolyte är kommersiellt tillgänglig som neutralt elektrolyserat vatten (NYTT). Det är en naturlig desinficerande flytande lösning som har visat sig vara effektivare än blekmedel mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inklusive bakterier, svampar, mykobakterier, virus etc.

Anolyt är selektiv, riktar sig mot bakterier som är ansvariga för mikrobiell inducerad korrosion (MIC) och slem, samtidigt som de inte utgör något hot mot människor.


  Kunskaper.se förklarar anolyt

  Anolyt är den del av elektrolyten vid eller nära anoden som ändras i sammansättning av reaktionerna vid anoden. Primära komponenter i anolyt inkluderar:

    Hypoklorsyra (HClO) Hyprokloritjon (ClO

   )

    Saltsyra (HCl)

    Klor (Cl2)

     Syre (O2)

    Anolyt används för att desinficera eller sterilisera där pH är oviktigt och korrosion inte är ett problem. Det är ett kraftfullt desinfektionsmedel mot alla mikroorganismer, även när det späds i vatten eller sprayas i luften.

    Anolyte kan vara neutral. Neutrala anolyter har ett pH på 5,0 till 8,5 och redox på 700 till 900. Neutral anolyt används där pH är viktigt eller eventuell avdunstning av aktivt klor inte kan undvikas. Neutral anolyt är mycket effektiv mot bakterier och virus och används mest för att desinficera simbassänger, dricksvatten eller andra vattenkällor. Neutral anolyt används också i stor utsträckning för att desinficera föremål som golv, rum, väggar, verktyg, mat, etc.

    Vatten som används för spräckning av olje- och gaskällor kan behandlas med anolytlösningar för att hantera bakterier, skydda sprickvätskor och geler och säkerställa polymer och förbättrad prestanda. Anolytlösningar tar bort avlagringar och slemavlagringar från rör, och kylvattensystem kan hållas fria från biomassa, vilket förbättrar värmeväxlingsvärdena och eliminerar korrosionsorsakad mikrobiell inducerad korrosion. Användning av anolyt tillsammans med katolyt på oljeriggar resulterar i att mer olja återvinns med hjälp av billiga och miljövänliga ingredienser.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?