Vad är en antimonelektrod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder antimonelektrod?

En antimonelektrod är en enhet som vanligtvis paras ihop med en kopparsulfatelektrod. När den kommer i kontakt med vatten eller jord bildar den celler med spänning beroende på vattnets eller jordens pH. Den producerade spänningen varierar från cirka en till 11 volt.

En antimonelektrod är åtta tum lång och har en bit av antimon som mäter cirka 0,625 tum i diameter. Denna enhet innehåller inga vätskor och har en skala för omvandling av spänning till pH på sin sida.

Kunskaper.se förklarar antimonelektrod

Antimony är en mycket unik metall som kännetecknas av det direkta förhållandet mellan potential och pH. En antimonelektrod är vanligtvis ihopkopplad med kopparsulfat eller koppar för att producera en spännings- eller potentialskillnad som kan variera från 0,1 till 0,7 volt på grund av variation i pH.

Att ha ett korrekt mått på skillnaden i potential eller pH för en viss lösning eller miljö är avgörande för att kontrollera de skadliga effekterna av korrosion. Det är allmänt känt att pH tillsammans med andra faktorer i hög grad påverkar korrosion.

Men för att antimonelektroden ska fungera perfekt bör den rengöras och underhållas därefter. I likhet med andra typer av halvceller kräver denna speciell rengöring. Det måste noteras att antimon är mycket spröd och behöver noggrann behandling. Denna elektrod ska alltid vara ren och utan närvaro av gropar och grova ytor.

Genom att utföra korrekt rengöring och underhåll återställs antimonelektrodens funktion till normal.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?